+

Důležité adresy

 

INFORMACE Z ÚSTŘEDNÍCH STÁTNÍCH ORGÁNŮ

www.portal.gov.cz - portál veřejné správy České republiky

www.statnisprava.cz - rozsáhlé a přehledně uspořádané informace o všech částech st. správy

Obchodní rejstřík - velmi dobré zpracování včetně on-line vyhledávání podle nejrozmanitějších kritérií.

Ministerstvo vnitra - znění zákonů (v sekci "Legislativa").

Poslanecká sněmovna ČR - záznamy z jednání, návrhy zákonů, stav jejich projednávání a mnohé další.

Hospodářská komora České republiky

 

DOKUMENTY Z EVROPSKÉ UNIE

www.mpsv.cz - kde je možno plná znění směrnic z oblasti tohoto ministerstva najít cestou: EU a mezinárodní vztahy Evropská integrace - právní předpisy EU.

europa.eu - je možno zde nalézt znění evropských směrnic ve většině evropských jazyků (včetně češtiny), a to mezi řadou dalších informací o legislativě EU.

 

ZAJÍMAVOSTI A PRAXE

www.elektrika.cz - Server o zajímavostech z oblasti silnoproudé elektrotechniky (zprávy, diskuse, konference).
www.klimsa.cz - Zajímavé programy (software) pro elektrikáře (výpočty, ceníky, závady při reviziích, výpočet oteplení rozváděčů, el. spotřebiče).

ÚČETNICTVÍ a DANĚ

www.ucetni.cz - Servis ekonomických informací (SEI) v oblasti účetnictví, daní a kapitálového trhu. Perfektní daňový kalendář !!, konference, legislativa ... i placené služby (poradenství ap.).

 

NORMY

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Seznam platných ČSN s jejich úplnými názvy a daty vydání.

Informační server IEC (anglicky)

Informační server ISO (anglicky)

 

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

www.unmz.cz - Od 1. 1. 2007 vydává Věstník ÚNMZ ve formátu pdf. Dokument je dostupný zdarma a obsahuje každý měsíc seznam nově vydaných ČSN, jejich změn a oprav, informace o nových schválených a projednávaných ČSN a řadu dalších užitečných údajů. Zdarma je na uvedené adrese přístupná ještě celá řada dokumentů a publikací potřebných a užitečných pro výrobce i technickou a laickou veřejnost (sborníky technické harmonizace spolu s mnohojazyčnou terminologií). Od 1. 1. 2009 převzal od Českého normalizačního institutu agendu týkající se českých technických norem (k 31. 12. 2008 byl Český normalizační institut zrušen).

 

Technická inspekce České republiky (do 31. 12. 2009 Institut technické inspekce Praha)

 www.ticr.eu - provádí činnosti podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (podávání odborných a závazných stanovisek k projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravám, údržbě, revizi; prověřování odborné způsobilosti organizací a podnikajících fyzických osob; poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci).

 

ODBORNÉ ČASOPISY

FCC GroupFCC Group - www.odbornecasopisy.cz
Vydavatelství odborných časopisů a technické literatury
Včetně objednávkového formuláře na předplatné

ElektroinstalatérElektroinstalatér - www.cntl.cz
Vydavatelství ČNTL, spol. s r. o.,
Časopis ELEKTROINSTALATÉR

Elektrotechnika v praxiElektrotechnika v praxi - www.bael.cz
Časopis vydavatelství BAEL - zaměřeni:
elektrotechnika, energetika, automatizace, regulace a měření, elektronika.

 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL