+

AE-558 Kladení kabelů vn v menších hloubkách

1. Z STN 34 1050 nie je jednoznačne jasné, či môže byť kábel 22 kV v chráničke uložený v menšej hĺbke ako 1 m.
V intraviláne v zastavaných častiach je ozaj niekedy nevyhnuté hĺbku znížiť  hlavne pri krížení teplovodu.
Za akých okolnosti môže byť hĺbka vedenia  znížená.

2. Výrobca Pirelli ponúka káble vn so zvýšenou mechanickou ochranou AIRBAG. V prezentácii majú uvedenú hĺbku uloženia káblov vn 80 cm. Takto ukladajú káble vn vo Francúzsku.

Otázky:
a) je legislatíva na požiadavku uloženie káblov vn v EU rozdielna?
b) je možne káble vn so zvýšenou ochranou ukladať takto aj u nás?

Ivan Soták

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 21. 6. 2017
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL