+

AA1-322 Ochrana světelného loga na budově - komentář k odpovědi

Prosím o konzultaci stran ochrany "venkovního světelného loga“, resp. světelného nápisu. Šalamounsky jsem se vyhnul pojmu "zařízení s osvětlením reklamního panelu" dle ČSN 33 2000-7-714 ed. 2, nicméně toto je jádro pudla.

Totiž, na střeše objektu, nepřístupné veřejnosti, je v průmyslovém podniku instalováno světelné logo firmy.

ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 udává, že zařízení s osvětlením v reklamních panelech musí být vybaveno proudovým chráničem. V uvedených případech (instalace v neveřejných prostorách) se mi toto opatření jeví jako nepříliš vhodné.

Otázka tedy zní, zda je možné tento požadavek v konkrétních případech obejít.

Popis:

Na střeše je instalováno logo průmyslového podniku, které tvoří 16 ks klasických zářivkových trubic 1 x 36 W s tlumivkami a kompenzací. Logo je zavětrováno ocelovou konstrukcí, jejíž provedení neumožňuje obvyklé ošetření oddáleným hromosvodem (teoreticky ano, pomocí vodičů HVI, ale na to není rozpočet, obzvláště když hromosvod je stávající dle ČSN 34 1390 a ostatní kovové hmoty jsou k němu připojeny). Dále je problematické počítat/udržet dostatečnou vzdálenost s ohledem na odpory jednotlivých zemničů v uspořádání typu "A“, které se liší až o 2násobek (kc = 1), což je relativně nepodstatné.

Kovová konstrukce světelného panelu bude opatřena pomocnými jímači a celá spojena se stávající hromosvodní sítí (vyhovuje požadovaným průřezům), budované dle ČSN 34 1390 (objekt tedy odpovídá LPS III).

Připojení reklamy bude provedeno ve vnitřních svornicích toho výrobku (má prohlášení o shodě v německém a anglickém jazyce, ale pokyny pro provoz, údržbu a montáž chybí).

Přívodní kabel CYKY 3 x 2,5 mm2 prochází do budovy, kde je za vstupem instalována přepěťová ochrana T1+T2 Saltek FLP B+C maxi (jiskřiště + varistor), certifikovaný pro přímý i nepřímý úder blesku, předepsaným způsobem uzemněná.

Dále pokračuje přívodní kabel do podružného rozváděče s jištěním a spínacím prvkem (astronomický program).

Nechtěli bychom tedy instalovat proudový chránič, který by mohl být zdrojem poruch.

Pokud bychom tento požadavek obešli např. místním provozním předpisem, kdy osoby znalé (BA5), určené k údržbě tohoto světelného loga, by místní provozní předpis ratifikovaly.

Děkuji za názor.

Petr Studnička

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 21. 7. 2017
Aktualizováno: 7. 8. 2017
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL