+

AE-562 Přívodní kabel a jištění pro byty 1KK

Mám dotaz ohledně přívodu a hlavního jištění (před elektroměrem) pro malé byty – 1KK. Níže je obrázek půdorysu typového bytu 1KK.

 

Dá se vyložit věta „Pro bytové objekty (do bytů) se provádějí zásadně trojfázové odbočky“ v čl. 7.4.4 ČSN 33 2130 ed. 3 tak, že přívodní kabel RE – RB a kabel ke spotřebiči RB – varná deska (jediný 400V spotřebič) by byl instalován trojfázově (CYKY 5 x ..) v TN-S, ale hlavní jistič před elektroměrem a bytový rozváděč by byl dimenzován 1f (v obou rozváděčích je počítána prostorová rezerva pro přechod na 3f soustavu)?

Jinak řečeno, takovýto byt by byl připraven na přechod z 1f na 3f soustavu, a to pouze zásahem do rozváděčů.

Dle mého názoru v takto malém bytě, jako je znázorněn výše, nejsem schopný 3f přípojku využít. Rovnoměrné zatížení soustavy by bylo zajištěno rozfázováním jednotlivých bytů.

V bytě je uvažováno s klasickými spotřebiči – max. 5 vývodů pro svítidla, pračka, TV, běžné zásuvky a malý kuchyňský kout.

RE – elektroměrový rozváděč

RB – bytový rozváděč

Jiří Horský

Ve Vašem dotazu uvádíte, že jediný 400V spotřebič – varná deska – by byl instalován trojfázově (CYKY 5 x ..) v TN-S. Zřejmě to míníte tak, že by namísto třífázového přívodu k tomuto spotřebiči byla třemi žilami přivedena jedna fáze a tento spotřebič by pak byl připojen na jednu fázi, tedy jednofázově, jak to výrobce umožňuje.  Podle našeho názoru by pak proti jednofázovému připojení celé bytové jednotky, která by zároveň byla připravena k trojfázovému připojení neměly být námitky. Předpokladem je rovnoměrné zatížení jednotlivých fází rozfázováním jednotlivých bytů (jejich rovnoměrným připojením na jednotlivé fáze) v objektu. To je třeba uvést v podmínkách projektu.

V projektu doporučujeme zdůvodnit uvedené provedení (jednofázového připojení) s ohledem na to, že v případě prodeje bytu by si mohl kupující na tento způsob připojení stěžovat. U pronájmu bytu, kdy se nájemci toto připojení bytu uvede v podmínkách užívání, není takové nebezpečí příliš významné.

Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž

Vytvořeno: 12. 8. 2017
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL