+

AE-563 Rekonstrukce sportovní haly – stávající rozvody

Řešili jsme projekt Rekonstrukce sportovní haly. Jedná se o halu z 1. poloviny 90. let – tomu odpovídá i provedení elektroinstalace, která je z větší části ještě v rozvodné soustavě TN-C. V rámci rekonstrukce nebyla v projektu řešena veškerá výměna elektroinstalace v hale, byly řešeny pouze ty části, které byly předmětem zadání. Konkrétně projekt řešil:
- přeložku přípojky nn z důvodů přístavby sportovní haly,
- novou přípojkovou skříň a elektroměrový rozváděč v samostatně stojícím pilíři pro objekt sportovní haly – z důvodu úpravy stavební dispozice v místě původní HDS,
- nový přívod z nového elektroměrového rozváděče do stávajícího hlavního rozváděče objektu,
- nové osvětlení hrací plochy včetně nouzového osvětlení, nových rozvodů a nového podružného rozváděče,
- nové osvětlení a elektrorozvody včetně nového podružného rozváděče v rekonstruované části šaten a zázemí haly.

Nová elektroinstalace je navržena dle platných ČSN.

Současně v objektu zůstává zachován stávající hlavní rozváděč, některé podružné rozváděče a části elektroinstalace, které nebyly předmětem rekonstrukce a zůstávají v původním provedení (soustava TN-C, bez proudových chráničů).

Dodavatel stavby tvrdí, že vzhledem k tomu, že sportovní hala je objekt přístupný veřejnosti, není možno mít elektroinstalaci (u stávajících rozvodů) v takovém provedení, která nesplňuje v současné době platné ČSN. Za současného stavu projektu nebude od dodavatelské firmy na elektroinstalaci vydána kompletní revizní zpráva, bude rozpor v případě jednotlivých obvodů (nové a stávající). V rámci projektu je požadavek na vydání stanoviska TIČRu, toto stanovisko nebude dle vyjádření dodavatele vydáno jako kladné. Prosím o Vaše vyjádření k výše popsané situaci.

Miloslav Šlosar

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 16. 8. 2017
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL