+

DB-244 Výstražná tabulka k odpojení od všech zdrojů energie

V ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 byl v kapitole 462 „Odpojování“ článek 462.3 tohoto znění:

„Jestliže v části zařízení nebo uvnitř krytu jsou živé části napájené z více než jednoho zdroje, musí každá osoba, která si k těmto živým částem otevírá přístup, být výstražnými tabulkami upozorněna na potřebu odpojit je od různých zdrojů, pokud odpojení příslušných obvodů není zajištěno blokováním.“

Ve své praxi revizního technika se poměrně často setkávám s případy, kdy je zařízení napájeno z více zdrojů a na tuto situaci chybí v místě jakékoli upozornění, proto jsem tohoto článku ve svých revizních zprávách již mnohokrát využil. Bohužel jsem však byl při procházení nové edice 3 ČSN 33 2000-4-46 nemile překvapen a zaskočen faktem, že se výše uvedený článek z této nové edice vytratil, respektive byl nahrazen článkem, který řeší úplně jinou situaci a s výše uvedenou problematikou nemá vůbec nic společného. Proto se na Vás, jako na spolutvůrce nové edice této normy obracím a žádám o radu, jakým způsobem nyní ošetřit v revizní zprávě situaci, kdy v rozvodnici chybí upozornění na napájení z více míst?

Petr Prášek

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 14. 9. 2017
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL