+

AA1-324 Ochrana u rozvodnic a instalačních krabic

Pro tlakovou kanalizaci je požadavek přivést kabel CYKY 5 x 2,5 k místu, kde bude instalována rozvodnice pro ovládání čerpadla kanalizace. Kabel je ukončen ve šroubové svorkovnici umístěné v nástěnné plastové rozvodné krabici s krytím IP65.  Jištění je jističem 16 A, charakteristika B. Dodavatel rozvodnice a čerpadla pravděpodobně odmontuje krabici a kabel zapojí přímo do rozvodnice.

Jaká je v tomto případu ochrana při poruše? Přídavnou izolací? Na rozvodné krabici není označení, že se jedná o dvojitou izolaci. Podle čl. 5.3.2 ČSN EN 61140 ed. 2 je přídavná izolace prostředek, u něhož je ochrana při poruše zajištěna izolací přidanou k základní izolaci. Přídavná izolace musí být dimenzována tak, aby odolávala stejnému namáhání, jaké je stanoveno pro základní izolaci. Dále dvojitou izolaci nebo zesílenou izolaci popisuje čl. 412 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.

Normy řady ČSN EN 60670-24 (krabice...), předepisuje minimální krytí IPXXB. Ochrana kryty a přepážkami jsou prostředky základní ochrany, nikoliv ochrany při poruše.  

Norma dále uvádí zkoušky izolačního odporu a elektrické pevnosti v čl. 14.3 ČSN EN 60670-1. U krabic třídy II je to 1,5násobek zkušebního napětí uvedeného v tab. 6 uvedené normy.

Dá se z toho dovodit, že krabice, pokud nemají třídu ochrany II, musí mít vodiče ukončeny ve svorkách s min. krytím IP20 a potom krabice vytváří přídavnou izolaci, která zajišťuje ochranu při poruše? Budou-li svorky bez ochrany, musí se použít krabice třídy ochrany II?

Josef Havel

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 29. 9. 2017
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL