+

AH-661 Neelektrická závada na varné konvici

U varné konvice byly při prohlídce zjištěny úkapy vody na spodní části průhledítka. Čili netěsnost nádoby, v níž se ohřívá voda. Všechna elektrická měření byla v souladu s normou. V čl. 6.3.1 ČSN 33 1600 ed. 2 je uvedeno:
a) kryty, držadla, ovládací prvky apod. nesmějí být poškozeny tak, aby byla snížena ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Jak v tomto případě vyhodnotit spotřebič? Vyhovuje z hlediska bezpečnosti nebo ne?

Josef Havel

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 15. 2. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL