+

AH-662 Revize a kontrola kompresoru (Nový příspěvek 26. 2. 2018.)

1. Je možné provádět revizi a kontrolu kompresoru, který není připojený pevně (posazený na podlaze) a je napájen pomocí vidlice do 5pólové zásuvky. Výkon motoru je 7,5 kW, 3 x 400 V + N + PE. Ovládání je provedeno přes dotykový technologický monitor, stejně tak zobrazování kontrolních a provozních údajů. Tlakový vzduch je zdroj energie pro pohon pneumatických válců a ventilů v dojírně zemědělského objektu. Mají se u tohoto spotřebiče provádět revize podle ČSN 33 1600 ed. 2? Předpokládám, že ano. ČSN 33 1600 ed. 2:2009 nerozlišuje hmotnost ani výkon spotřebiče a je to nepřipevněný elektrický spotřebič. Pochybnost může vyvolat zařazení podle čl. 1 ČSN 33 1600 ed. 2:2009. Norma platí pouze pro: - nejblíže z uvedených příkladů jsou elektrické spotřebiče v průmyslu, zemědělství zde není uvedeno, mohlo by se to dovodit: - ostatní spotřebiče podobného charakteru.

2. Do jaké skupiny užívání (čl. 4 ČSN 33 1600 ed. 2:2009) kompresor zařadit? Kompresor je umístěný v odděleném prostoru spolu s bojlery a automatickou pračkou. (Skupina C nebo B?)

3. U kompresoru je možné změřit odpor ochranného vodiče, problém bude u měření izolační odporu. Bez problému se změří izolační odpor při vypnutém stavu ke spínacímu přístroji, ale nelze ho změřit za spínacím přístrojem. Dále není kompresor uložen izolovaně, což znemožňuje měřit proud protékající ochranným vodičem pomocí kleští. Jakou metodu zvolit pro prokázání bezpečnosti?

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 23. 2. 2018
Aktualizováno: 26. 2. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL