+

AE-582 Řešení zařízení TOTAL STOP (Nový příspěvek 28. 4. 2018.)

Pracuji jako projektant elektro a někdy dost obtížně nacházím společnou řeč s techniky PBŘS při aplikaci požadavků pro objekty, napájené z distribuční sítě nn. V ČSN 73 0848 nenacházím přímou definici zařízení Total stop. Jen to, kde se má TS aplikovat a kde má být umístěno. Není to uvedeno ani ve vyhlášce č. 23/2008 Sb. ani v č. 268/2009 Sb. Většina laických techniků si pod tímto pojmem představuje tlačítko s cedulkou někde u vstupu do objektu. Pro elektrikáře je to celkem jasně definováno např. v Připojovacích podmínkách ČEZ z 1. 2. 2018, které jsou vydány v souladu s energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. Zde je přímo v odst. 5.4 definice:

Total Stop – je zařízení umožňující vypnutí elektrické energie v celém objektu, jehož funkci plní pojistky v HDS.

Jiné provedení je možné pouze po předchozím odsouhlasení pověřený pracovníkem ČEZ... atd.

Pro mne z toho vyplývá, že hlavní domovní skříň s pojistkami je přednostně takovým zařízením a mělo by to tak být i v PBŘS uvedeno. Stejně tak to může být jistič před elektroměrem v rozváděči, který je na přístupném místě v blízkosti objektu nebo na něm.

Tímto bych vás chtěl požádat o vaše stanovisko, případně kde mohu jednoznačnou odpověď nalézt.

Jiří Skalický

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 16. 3. 2018
Aktualizováno: 28. 4. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL