+

AE-583 Oprava elektroměrového rozváděče

Prosím, pokud to bude možné, o názor na opravu (náhradu) starého elektroměrového rozváděče za nový.

Stávající stav

Čtyřbytový nájemní dům s elektroinstalací z roku 1970,
technický suterén,
2 byty v přízemí,
2 byty v 1. patře.

Dům je cihlový, elektroinstalace je kabely AYKY pod omítkou, rozváděče jsou zapuštěné ve zdivu. Přívod z přípojkové skříně a stoupací vedení je rovněž pod omítkou, elektroinstalační šachta v domě není.

Elektroměrový rozváděč zapuštěný ve zdivu, oceloplechový z roku 1970, je umístěn na chodbě schodiště v přízemí, je osazený 3 elektroměry (2 pro byty s přijímacím relé HDO, 1 pro společné prostory).

Schodiště je betonové uzavřené dveřmi vchodovými a dveřmi do suterénu, dveře nejsou požárně odolné.

Při změně majitele pro obnovení odběru (před instalací elektroměru) je nutná revize (pravděpodobně výchozí).

Stávající rozváděče je nutné opravit. Oprava spočívá v jeho výměně za nový, přizpůsobený současným normám pro rozváděče a vyhovující připojovacím podmínkám ČEZ.

Můj dotaz:

Se týká požární odolnosti tohoto opraveného – vyměněného rozváděče.

Může být použit rovnocenný oceloplechový rozváděč, opět zapuštěný do cihlového zdiva, přizpůsobený současným normám pro rozváděče a vyhovující připojovacím podmínkám ČEZ?

Nemusí být jeho dveře s určitou požární odolností?

V případě, že požární odolnost dveří bude nutná, tak s jakou požární odolností?

Pokud by to bylo možné, prosím ještě o orientační nástin prostorů, ve kterých je nutná požární odolnost rozváděčů (druh požárních uzávěrů).

Vojtěch Kocvrlich

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 23. 3. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL