+

AA1-331 Mobilní dům

Jak je potřeba rozumět ČSN 33 2000-7-721:2010 článku 721.415.1 Doplňková ochrana: proudové chrániče Doplňuje se:

„Je-li jako ochranného opatření užito automatického odpojení od zdroje, užije se jako doplňkové ochrany v souladu s požadavky článku 415.1.1 proudového chrániče odpojujícího všechny živé vodiče se jmenovitým reziduálním vypínacím proudem nepřesahujícím 30 mA. Užité proudové chrániče musí vyhovovat požadavkům EN 60947-2, EN 61008-1 nebo EN 61009-1.

Každý napájecí vývod musí být vybaven vlastním RCD.

POZNÁMKA Z tohoto plyne, že v obvodu nemusí být užito spínačů.“

Otázka: Musí být každý zásuvkový nebo světelný obvod vybaven samostatným RCD? A co tepelné spotřebiče a chladicí zařízení?

P. Lejsek

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 2. 4. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL