+

AJ-241 Zapojení (použití) ochranného vodiče v kabelu s ovládacím napětím 24 V DC

Pokud nastane případ, kdy povede kabel z rozváděče do plastové skříňky ovladače, nebo druhý případ z rozváděče do plastové svorkové skříně, ve které budou vysvorkovány indukční snímače (snímače jsou s vlastním kabelem bez ochranného vodiče). V kabelu z rozváděče bude ovládací napětí 24 V DC, které je uzemněno dle ČSN EN 60204-1 ed. 2 za účelem zabránění neúmyslnému spuštění.

Dotaz: Je nutné zapojovat na straně rozváděče ochranné vodiče, které jsou součástí kabelu ve výše zmíněných příkladech? Můj názor je takový, že zmíněný ochranný vodič v kabelu měl být na straně rozváděče zapojen (i když na druhé straně ho není kde zapojit). Kolega zvažuje že by nebylo třeba v těchto případech ochranné vodiče z kabelu vůbec zapojovat.

Jindřich Strejček

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 4. 4. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL