+

AA3-342 Uzemnění a ochranné vodiče

Obracíme se na Vás s žádostí o technickou podporu ohledně normy ČSN 33 2000-5-54 ed. 3. Uzemnění a ochranné vodiče.

Dle článku 542.4.1. připojujeme k HOP požadovaná zařízení.

Klient na stavbě ale požaduje „uzemnit proti přeskoku“ (takto to nazývá) i jiné ocelové konstrukce (např. ocelové paždíky držící ocelový plášť, plášť fasády jako takový, ocelové zárubně hlavních vrat do haly, ocelové konstrukce na střeše, ocelové nadstřešení mezi halami – viz přiložená fota.)

Prostředí v této hale je klasifikováno podle přílohy ZA poznámky k čl. ZA.4 jako prostory normální. Hromosvod je řešen jako oddálený LPS III, svody jsou po obvodu vnitřkem sloupů speciálním vodičem mimo armování.

Můžou se klientovy požadavky opírat o nějakou normu nebo vyhlášku?

Josef Lavický

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 10. 4. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL