+

AK-156 Ochrana při první poruše v bezpečnostních obvodech

Podle čl. 560.5.3 ČSN 33 2000-5-56 ed. 2: Pokud se jako ochranné opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem používá automatické odpojení od zdroje, má se přednostně použít ochrany, při níž nedochází k odpojení při první poruše. V případě použití sítí IT se musí použít hlídač izolačního stavu, který zvukově i opticky hlásí první poruchu.

Ve zdravotnickém zařízení (skupina 2) je použita soustava IT s hlídačem izolačního stavu.

1. Jakou ochranu ale volit u ostatních bezpečnostních obvodů, které nejsou napojeny na izolovanou soustavu IT, aby nedošlo k odpojení při první poruše? Např. operační lampa, detekce požáru, dveře pro únik, ale zřejmě např. i Centralstop, Totalstop a další bezpečnostní obvody.

2. Musí být použity proudové chrániče pro všechny elektrické obvody (mimo izolovanou soustavu) pro prostory skupiny 2?

Karel Malý

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 20. 4. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL