+

AE-588 Central stop (CS) a total stop (TS)

Prosím o zodpovězení níže uvedených dotazů ohledně ČSN 73 0848 čl. 4.5, kde je požadavek na vypínání el. instalace při požárech a mimořádných událostech pomocí tlačítek CS a TS.  V souladu s ČSN 33 2000-5-537 ed. 2 čl. 537.3.3 tato tlačítka považujeme za přístroje nouzového vypínání. Z toho vyplývá dle čl. 537.3.3.4, že dálkově ovládané vypínání jističů apod. musí rozpínat při ztrátě napětí na cívkách nebo musí být použito jiného ekvivalentního způsobu. Tento způsob vypínání znamená v praxi zajistit napájení ovládacích obvodů z náhradního zdroje, aby nedocházelo k nežádoucímu vypínání při výpadcích napájecí sítě. V mnoha případech to je projekčně navrženo jako napěťové vypínání. My pak vysvětlujeme a zdůvodňujeme nutnost provedení v podpěťové verzi vč. řešení zálohování, které znamená navýšením ceny.

Moje otázky jsou:
1. Výše uvedené vypínání CS a TS musí být tedy jednoznačně provedeno rozpojováním (při ztrátě napětí)? Lze podpořit ještě dalším předpisem?
2. Při vypnutí tlačítkem TS se počítá s tím, že všechny obvody vč. výstupu z UPS budou bez napětí. Při nedůsledné kontrole stavu baterií náhradního zdroje (většinou baterie vydrží max. 4 roky) nelze napětí v ovládacích obvodech vypínat při vypnutí Total Stopem, protože pak by už nebyla žádná síť pro podpěťové cívky a jističe by nešly zapnout, což způsobuje problémy při provozu EZ také, když baterie přestanou fungovat a dojde k výpadku napájení ze strany sítě (UPS může někdy řešit pouze napájení řídicích obvodů, protože ostatní zařízení mohou mít své druhé zdroje nebo pružiny – EPS, vrata apod.). Při tomto řešení by asi nezbývalo, než ovládací obvody CS a TS napájet napětím 24 V (SELV nebo PELV?), aby mohly zůstat tyto obvody trvale pod napětím i po vypnutí tlačítkem TS. Jaké napětí (SELV, PELV...) by mohlo v těchto obvodech být? Nebo by v těchto obvodech mohlo být síťové napětí 230 V, což by bylo uvedeno v postupu pro vypnutí elektrické sítě? Požadavek na tento postup je uveden v ČSN 73 0848 čl. 4.6 první odstavec.
3. Pokud by mohlo zůstat ovládací napětí 230 V ze sítě, tak by součástí revize elektroinstalace měla být kontrola postupu o vypnutí el. sítě, který má být umístěn na viditelném místě pro informace pro jednotky PO? Vypínací prvky (jističe) CS a TS jsou umístěny zpravidla v hlavních rozváděčích a rozvodnách, které jsou mnohdy uvnitř objektu nebo na chodbě apod. Takže jedinou jistotou pro úplné vypnutí je pojistková skříň na objektu nebo trafostanice v rozvodně vn apod. Do těchto prostor nemají jednotky PO z důvodu kvalifikace asi přístup, tak proto vznikly nejspíš požadavky na tlačítka CS a TS. Ve srovnání s tímto je napětí, které vede do tlačítek CS a TS, dílčí částí celkového řešení vypínání TS.
4. Jaký je potom pohled na malé UPS, které jsou umístěné přímo u spotřebičů (PC, pokladny apod.)? UPS pro požárně bezpečnostní zařízení (NO, výtahy, ventilátory, čerpadla apod.) se vypínají, aby z nich neodcházelo napětí a přívod ze sítě (1. zdroj) je vypnut pomocí podpěťové cívky jističe pro PBZ.

Petr Moravec

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 21. 4. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL