+

AH-667 Jak revidovat notebook?

Jak revidovat notebook? Napájení je ze zdroje 19,5 V DC. Zdroj je v celoplastovém krytu a na vstupu je i vodič PE. Nikde není značka, o jakou třídu spotřebiče se jedná a zda zdroj má bezpečnostní trafo či nikoliv. V normě ČSN 33 1600 ed. 2 čl. 1 je psáno: Norma se nevztahuje na elektrické spotřebiče na napětí SELV nebo PELV, které se nepřipojují k síti nn a el. spotřebiče...

Stačí revidovat jen zdroj? Nebo jako celek zdroj a notebook a měřit unikající proud? Jaký je rozdíl, je-li PE ochranný nebo pracovní, jak se to pozná a jaký vliv to má z pohledu revize? Jaká je třída ochrany notebooku a zdroje?

Josef Havel

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 21. 5. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL