+

AA1-332 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem z hlediska vnějších vlivů

V protokolech o určení vnějších vlivů jsem se, dle dříve platné ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, odvolával na čl. 410.3.N10, kde bylo uvedeno:

„Z hlediska velikosti nebezpečí úrazu el. proudem, které může při provozu el. zařízení vzniknout, se s ohledem na vnější vlivy a jejich působení prostory člení na:
- prostory normální,
- prostory nebezpečné,
- prostory zvlášť nebezpečné.“

Výše uvedený čl. v edici 3 již není a odvolávka na členění prostor dle působení vnějších vlivů pravděpodobně taktéž ne.

Můžete mi prosím poradit, kde bych toto členění, pokud je to možné, našel nebo jak to nahradit.

Ing. Josef Lavický

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 7. 6. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL