+

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro iiSEL®

1. Přidělené přístupové heslo k iiSEL® bude aktivní po dobu 12 měsíců ode dne přidělení.

2. Přístupové heslo k iiSEL® obsahuje i dobu jeho platnosti. Pokud si zákazník jeho platnost neprodlouží o další rok opět uhrazením příslušného poplatku, po uplynutí jeho platnosti bude přístup pomocí tohoto hesla automaticky znemožněn.

3. Pokud bude zjištěno, že majitel přístupového hesla k iiSEL® ho poskytl jiné osobě, bude mu přístup zrušen bez nároku na vrácení poplatku.

4. Uživatelem se rozumí konkrétní osoba, tzn. že v případě, pokud bude kterýkoliv objednatel žádat o přístup pro více než 1 osobu (např. více zaměstnanců), bude mít příslušný počet uživatelů.

5. Každý uživatel má svá vlastní přístupová práva (ochranné prvky) pro přístup k iiSEL®.

6. Právo přístupu k iiSEL® je poskytnuto pouze zákazníkům, kteří uhradili příslušný poplatek.

7. Přístup k iiSEL® je chráněn ochrannými prvky, kterými jsou:
a) pro zákazníky, kteří nemají pevnou IP adresu:
- e-mail uživatele registrovaný v databázi poskytovatele, jako přístupové jméno,
- alfanumerický znak, v němž mohou být rozlišena velká a malá písmena, který si uživatel vytvoří sám (doporučujeme cca 8 znaků, kde bude alespoň jedno velké písmeno a jedna číslice), jako přístupové heslo,
- kód ve formě SMS přijatý na mobilní telefon uživatele, jehož číslo je registrováno v databázi poskytovatele, přičemž tento kód je při každém přihlášení jiný, jako přístupový kód.
b) pro zákazníky, kteří mají pevnou IP adresu:
- e-mail uživatele registrovaný v databázi poskytovatele, jako přístupové jméno,
- alfanumerický znak, který si uživatel vytvoří sám (doporučujeme cca 8 znaků, kde bude alespoň jedno velké písmeno a jedna číslice), jako přístupové heslo,

8. Postup přihlášení je uveden zde.

9. Přístupová práva (ochranné prvky) k iiSEL® přiděluje a databázi uživatelů udržuje v aktuálním stavu administrátor poskytovatele (administrator@in-el.cz) (dále jen „administrátor). Při porušení těchto smluvních podmínek uživatelem je administrátor oprávněn odebrat mu přístupová práva.

10. Uživatel nesmí provádět žádné kroky směřující k odstranění ochranných prvků. Ochranné prvky je povinen uchovávat bezpečným způsobem a nesmí je předat jiné osobě.

11. Pro přístup do systému nelze používat e-mailové adresy používané více osobami. Adresy obecné, jako například info@, konstrukce@, nakup@, zpravidla používá více osob, což nelze v systému připustit. Naopak nutné jsou adresy konkrétní a jedinečné, např. f.vonasek@, vankjiri@, ing.hruby@ apod.

12. Pro přístup je nutné povolit ve Vašem internetovém prohlížeči ukládání cookies, stačí povolit ukládání cookies na úrovni relace.

Potvrzujeme, že jsme s těmito Smluvními podmínkami prokazatelně seznámili všechny uživatele, budeme je respektovat a zavazujeme se je dodržovat. Jsme si vědomi, že při jakémkoliv jejich porušení nám bude odebrána možnost přístupu do systému, a to bez nároku na vrácení příslušného poplatku.

 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL