+

AC-058 Ochrana kovových potrubí před bleskem

OTÁZKA:
Ochrana kovových potrubí před bleskem

Vzhledem k tomu, že níže uvedené články mi nejsou úplně jasné obracím se na Vás s tímto dotazem. Článek 181 a čl. 202 ČSN 34 1390 řeší ochranu zařízení před bleskem a článek 203 stejné normy řeší ochranu zařízení i před účinkem statických nábojů.

ČSN 34 1390 Předpisy pro ochranu před bleskem uvádí

"Kovová potrubí
čl. 181. Nadzemní potrubí. Kovová potrubí protékaná nehořlavými plyny (parami) nebo nehořlavými kapalinami umístěná nad zemí a provedená tak, že potrubí tvoří vodivě spojenou konstrukci, se uzemní před každým vstupem do budovy nebo objektu, na místech nejvýše položených a značně přečnívajících okolí, a dále ve vzdálenostech nejvýše po 500 m.

čl. 202. Nadzemní potrubí s hořlavými kapalinami se musí chránit před následky přímého zásahu blesku. Kovová potrubí se uzemní ve vzdálenosti aspoň každých 100 m, přičemž poslední uzemnění před vstupem potrubí do objektu musí být max. 50 m od objektu (měřeno po potrubí). U spojů na potrubí je nutné zajistit vodivé spojení jednotlivých částí potrubí. Za postačující vodivé spojení u potrubí spojovaných přírubami se považuje např. spojení přírub, u kterého všechny hlavy stahovacích šroubů a matice jsou podloženy vějířovitými podložkami s vnějším ozubením (podle ČSN 02 1745).

Kovové nádrže a potrubí s hořlavými plyny

čl. 203. Všeobecně. Plynová zařízení, jako zařízení pro výrobu a úpravu plynu, zařízení pro uskladnění plynu, zařízení pro rozvod plynu (s výjimkou zařízení pro drobný rozvod plynu v budovách) apod., je nutno chránit nejen před přímím zásahem blesku, ale i před indukčními výboji a před účinkem statických nábojů, vzniklých zejména vlivem atmosférických jevů.".

Konkrétně se jedná o nadzemní potrubí v Chemopetrolu, a. s., Litvínov na mostech a potrubí přivedené na mosty z výroben. Na mostech je spousta různých potrubí (plyn, kyslík, dusík, pára, vysokotlaká potrubí atd.). Patky mostů jsou uzemněny a pravidelně revidovány (vystaveny zprávy o revizi EZ). Jak prakticky provést uzemnění plynového potrubí (potrubí s přírubami je uloženo na vodivých konstrukcí mostů, uložením nebo zavěšením v objímkách. Co by mělo být obsahem zprávy o pravidelné revizi el. zařízení ve smyslu ČSN 33 1500 tohoto zařízení? Nebo stačí pouze pravidelně revidovat uzemnění patek mostů a za jakých podmínek (dostatečný spoj potrubí s konstrukcí mostu....)?

Otázku podává: Ladislav Falta
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 10. 11. 2005
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL