+

AG-118 Nedostatečné oddělení trakční soustavy od sítě PRE

OTÁZKA:
Nedostatečné oddělení trakční soustavy od sítě PRE

Připravujeme rekonstrukci výpravny vozovny Dopravních podniků. Výpravna je v areálu vozovny, ale je napájena z rozvodů PRE. Jako jeden ze vstupních podkladů pro projekt je k dispozici měření spojitosti stávajících ochranných vodičů budovy a kolejnicemi trakční tramvajové soustavy. Odpor vodiče PEN v přípojkové skříni a odpor dvou ze tří svodů hromosvodu proti kolejím se pohybuje od 0,09 do 0,15 ohmů.
Zpracovatel měření konstatuje, že vodič PEN sítě PRE a kolejnice trakční tramvajové soustavy nejsou dostatečně vzájemně odděleny a doporučuje tento stav brát při rekonstrukci výpravny v úvahu. Jakým způsobem to brát v úvahu již nedoporučuje. Může nám někdo doporučit nějaké řešení? Co do přívodu od elektroměru zařadit oddělovací trafo a instalaci celé výpravny tak oddělit od trakční soustavy? Za transformátorem pak provést neuzemněné místní pospojování (kolíky všech zásuvek, kovové konstrukce apod.)?

Otázku podává: Ing. Zdeněk Böhm
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 5. 12. 2005
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL