+

AB-102 Jištění kabelů kladených ve svazku

OTÁZKA:
Jištění kabelů kladených ve svazku

Názor revizního technika:
Proč nelze jistit kabel CYKY 3 x 1,5 pro zásuvky v elektrické instalaci domu jističem 16 A (vztahuje se k otázce AB-057)?
Ačkoliv v ČSN -5-523 je v tab. 52-C1 uvedena hodnota proudu 19,5 A pro vodič o průřezu 1,5 - pak v tab. 52-A + 52AN1 této normy je uvedena nejvyšší dovolená provozní teplota 70 ºC. Při výpočtu vychází oteplení jádra s uvedeným jištěním asi 95 ºC. Před tabulkami je článek 523.ON3.2, kde je uvedeno, že vodič lze provozovat s nejvyšší dovolenou provozní teplotou, je-li:
a) v provozu pouze malou část svého života...,
b) uložen tak, aby se nestal nebezpečným pro provoz nebo okolí a aby nebyl zdrojem požáru nebo úrazu.
Myslím, že toto zdůvodnění je pro uvažujícího investora dostačující.

Dále -
Pokud při výpočtu oteplení kabelu CYKY 3 x 1,5 vychází teplota jádra okolo 95 ºC a v ČSN -4-43 tab. 43-NA1 je uvedena navíc nejvyšší dovolená teplota při přetížení 120 ºC, odkazuji se na ČSN -5-523 tab. 52-NF26, kde je pro sekupení obvodů koeficient, kterým se hodnota proudu snižuje, protože dle mého názoru není v žádné elektrické instalaci do rozváděče s jištěním veden souběžně pouze jeden kabel.

Jsou tyto úvahy správné? Za názor předem děkuji.

Otázku podává: Libor Vacula, revizní technik.
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 7. 12. 2005
 
 
Facebook Obchod IN-EL