+

DA-180 Zprostředkované předání revizní zprávy

OTÁZKA:
Zprostředkované předání revizní zprávy

Prosím o zodpovězení následujících dotazů.
Provádím výchozí revize el. zařízení pro elektromontážní firmu. Do revizní zprávy však uvádím jako objednatele revize provozovatele el. zařízení. S tím já však nepřijdu do kontaktu, ani ho neznám. Revize si u mě vlastně objednává montážní firma, které tyto práce účtuji. Této firmě také revizní zprávu předávám a ona mi potvrdí převzetí revizní zprávy podpisem. Je takovýto postup správný?
Nemůže se pak provozovatel vyvléci z odpovědnosti například za špatně připojená svítidla, která v době revize nebyla dosud namontována? Montážní firma svítidla neosazuje. Svítidla si pořizuje provozovatel dle svého výběru a jejich montáž už si zajišťuje sám. Do revizní zprávy uvádím jako závadu, že svítidla nejsou dosud namontována. Na revizní zprávě však nemám podpis provozovatele (pouze montážní firmy), kterýmžto stvrzuje, že byl s revizní zprávou seznámen.
Dále se vyskytují závady v oblasti dokumentace a určení vnějších vlivů. Jedná se většinou o elektroinstalaci bytů a rodinných domků. Je možné vůbec provést revizní zprávu (výchozí i pravidelnou) v případě, že montážní firma ani provozovatel nedodá žádnou dokumentaci k el. zařízení?

Otázku podává: M. Mašek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 9. 3. 2006
 
 
Facebook Obchod IN-EL