+

AC-067 Provedení jímacích vedení nad zásobníky mouky

OTÁZKA:
Provedení jímacích vedení nad zásobníky mouky

Ve zděném třípodlažním objektu pekáren je prostor sil mouky se zásobníky s vnějšími vlivy BE3N1. Tyto zásobníky jsou vysoké od 1. do 3. NP, ale prostor těchto zásobníků tvoří pouze malou část objektu (čtverec cca 6 x 6 m celkového obdélníkového půdorysu objektu 12,5 × 68 m), střecha je pultová s normální mřížovou jímací soustavou hromosvodu.
Musí být nad tímto prostorem zásobníků provedena jímací soustava včetně svodů dle čl. 193 ČSN 34 1390?

Otázku podává: Šrajer
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 13. 4. 2006
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL