+

DA-189 Označení CE a elektrotechnické výrobky

OTÁZKA:
Označení CE a elektrotechnické výrobky

Kdy nemusí být elektrické zařízení (konkrétně rozváděč) označeno CE?
§ 9 NV č. 163/2002 Sb. stanovoval povinnosti výrobce vybraného stavebního výrobku jasně včetně toho, jaký doklad pořídí výrobce při posouzení, zda výrobek odpovídá určeným normám. § 3 NV č. 17/2003 Sb. však nepochopitelně vyžaduje vždy vydat ES prohlášení o shodě a elektrické zařízení opatřit označením CE. Dokonce v případě, když právní předpis umožňuje zvolit si, která ustanovení budou použita, musí být zařízení označeno CE a toto označení vyjadřuje shodu pouze s těmi právními předpisy, které byly při výrobě použity. Jaký právní předpis mi tedy umožní neoznačit elektrické zařízení (rozváděč) označením CE?

Otázku podává: R. Mrva
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 5. 5. 2006
 
 
Facebook Obchod IN-EL