+

AG-142 Staveništní rozváděče – připojování

OTÁZKA:
Staveništní rozváděče - připojování

1. Při připojování staveništního rozváděče (s měřením), pomocí HDS gumového kabelu, je nutné použít minimální průřez 10 mm2 (síť TN-C)?
2. Musí se staveništní rozváděč v každém případě ještě přizemnit samostatným zemničem, nebo stačí zajištění ochrany před nebezpečným dotykem vodičem PEN?
3. Pokud je použit staveništní rozváděč s měřením, jak musí být zapojen hlavní vypínač přístupný z venku skříně? Může být zapojen až za měřením? To znamená, že měření je pod napětím i po jeho vypnutí, ale spotřebiče napájené ze zásuvek jsou odpojené.

Otázku podává: Miklík
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 28. 6. 2006
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL