+

E-017 Vyhláška 50 a Evropa

OTÁZKA:
Vyhláška 50 a Evropa

Chtěl bych se zeptat, zda existuje vyhláška 50, platná v celé EU a zda se na tuto vyhlášku dá v EU podnikat, nebo alespoň práci vykonávat. Pokud ano, je možné ji u vás udělat?

Otázku podává: Jaroslav
ODPOVĚĎ:

Samozřejmě, že vyhláška č. 50, která by byla platná v celé EU neexistuje. EU nechává na legislativách jednotlivých států, aby si podrobnější otázky kvalifikace v rámci jednotlivých oborů a odvětví řešily vlastní legislativou. Pokud víme, tak ani v ostatních evropských státech není tato otázka řešená do těch podrobností jako vyhláškou č. 50/1978 Sb. v ČR, nicméně otázka terminologie osob podle jejich schopnosti pracovat na elektrických zařízeních je řešena mezinárodními a evropskými normami (viz např. v mezinárodním elektrotechnickém slovníku, části 826, vydaném v ČR jako ČSN IEC 60050-826, nebo v ČSN EN 50110-1 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních). Kvalifikace osob se pak na národní úrovni týkají komentáře k platným právním předpisům. Např. v SRN se zdá, že přístup je obdobný, nicméně za odbornou způsobilost svých zaměstnanců zodpovídá zaměstnavatel, resp. podnikatel, aniž by mu to právní předpis nějak specifikoval.

Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž
Vytvořeno: 28. 8. 2006
 
 
Facebook Obchod IN-EL