+

DA-222 Které předpisy se musí dodržovat při práci na elektrickém zařízení (nový příspěvek 11. 12. 2006)

OTÁZKA:
Které předpisy se musí dodržovat při práci na elektrickém zařízení

1. Dle čl. 3.2.1 TNI 34 3100 je vedoucí práce osoba pověřená vedením práce při dodržování podmínek bezpečnosti práce.
2. Dle čl. 3.1.2 TNI 34 3100 při práci prováděné pod dozorem je za dodržování příslušných bezpečnostních předpisů odpovědná osoba pověřená dozorem.

Dotaz zní:
Při pracovní činnosti jsou vedoucí práce a osoba pověřená dozorem odpovědné za dodržování podmínek bezpečnosti práce a příslušných bezpečnostních předpisů, které souvisí pouze s elektrickým rizikem, či i s rizikem týkající se všeobecné bezpečnosti?

Otázku podává: L. Jiránek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 25. 11. 2006
 
 
Facebook Obchod IN-EL