+

DA-224 Lhůty revizí podle ČSN 33 1500

OTÁZKA:
Lhůty revizí podle ČSN 33 1500

V nařízení vlády č. 101/2005 Sb. § 3 (4) písmeno a) je napsáno, že: Zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště.
Pokud se jedná o stanovení lhůt pravidelných revizí elektrických instalací, tak podle vyjádření jednoho z přednášejících odborníků na podzimním XIV. CARTE Praha, lhůty v ČSN 33 1500 nejsou pro zaměstnavatele závazné, tak jako nejsou obecně závazné normy ČSN. Závazný je právní předpis a tím je v tomto případě výše uvedené NV č. 101/2005 Sb. Lhůty pravidelných revizí tedy zaměstnavateli nestanovuje norma ČSN, ale zaměstnavatel si je musí stanovit sám.
Podle tohoto výkladu rozumím věci tak, že lhůty stanovené zaměstnavatelem nemusí přímo kopírovat ČSN 33 1500, ale mohou se odlišovat směrem dolů nebo nahoru.
Jaký je Váš názor na stanovení lhůt pravidelných revizí?

Otázku podává: J. Jonáš
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 1. 12. 2006
 
 
Facebook Obchod IN-EL