+

AC-087 K aktivním hromosvodům a nové normě

OTÁZKA:
K aktivním hromosvodům a nové normě

Prosím o zodpovězení následujícího dotazu:
Jedná se o složitě členěný bytový dům částečně prosklený. Potřebujeme navrhnout na tento objekt hromosvod, ale vzhledem ke složitosti bychom rádi přistoupili k možnosti navržení aktivního hromosvodu.

Proto se ptáme:
1. Může projektant elektro navrhnout v ČR na bytovém domě aktivní hromosvod?
2. Dle jaké normy se poté řídit?
3. Pokud není možné navrhnout aktivní hromosvod, máme se pak řídit již novou normou na hromosvod ČSN EN 62305-1, 2, 3 ..., nebo se máme stále řídit ČSN 34 1390?

Otázku podává: Jaroslav Šuman
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 20. 1. 2007
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL