+

AB-130 Dimenzování ochranného spojovacího vodiče v rozváděči

OTÁZKA:
Dimenzování ochranného spojovacího vodiče v rozváděči

V bytovém domě po rekonstrukci elektroinstalace jsou neživé části elektroměrových rozváděčů spojeny s vodičem PEN hlavního domovního vedení průřezem CY 4 mm2. Hlavní domovní vedení je taženo vodiči 4 × CYA 25 mm2, jištění v přípojkové skříni je provedeno nožovými pojistkami 3 × PN1 63 A. Je průřez vodiče CY 4 mm2 v rozváděčích dostačující? Pokud ano, vyhovoval by i při průřezu hlavního domovního vedení CYA 35 mm2?

V technické dokumentaci zařízení není průřez vodiče určen, v případě, že bych se řídil  ČSN EN 60439-1 čl. 7.4.3.1.7 tab.4., vycházel by průřez vodiče CY 16 mm2, v případě tabulky 4 A, pokud ji lze pro tento případ použít, průřez CY 6 mm2 při daném jištění do 63 A.

Můžete mi prosím poradit, který způsob určení průřezu ochranného vodiče, který spojuje neživé části s vodičem PEN hlavního přívodu do rozváděče, je správný?

Otázku podává: Hurta
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 5. 3. 2007
 
 
Facebook Obchod IN-EL