+

DA-250 Servisní technik elektrických zdravotnických přístrojů - kvalifikace

OTÁZKA:
Servisní technik elektrických zdravotnických přístrojů - kvalifikace

Mám k Vám dotaz. Jsem student 2. ročníku navazujícího magisterského studia Zdravotnická technika a informatika na 1. LF UK.
Jelikož jsem začal při studiu pracovat v oboru, konkrétně jako inspektor zdravotní techniky a technologií v Asklepion Praha, kde by mě chtěli zároveň co nejdříve zaměstnat jako jejich servisního technika zdravotnických přístrojů, tak bych potřeboval získat nějakou kvalifikaci, abych tedy mohl zasahovat do jejich elektrických zařízení (tzn. zdravotnických přístrojů) i po stránce elektrické.
Mohl bych tedy u Vás nabýt kvalifikace § 4 - pracovníci poučení podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., když by mě zde seznámili s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, vyškolili v této činnosti, upozornili na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámili s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem?
Pokud ano, co by to, prosím Vás, obnášelo?
Stačila by mi vlastně tato kvalifikace na pozici servisního technika, pochopitelně za splnění podmínek tohoto paragrafu?

Otázku podává: Richard Balán, Bc.
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 13. 4. 2007
 
 
Facebook Obchod IN-EL