+

AG-168 Krátká přípojka a dlouhé přívodní vedení

OTÁZKA:
Krátká přípojka a dlouhé přívodní vedení

Investor vyžaduje pro nové dva rodinné domky o příkonu cca 17 kW osazení elektroměrového rozváděče v místě napojení sítě ČEZ na pojistkový pilíř. Pilíře včetně elektroměrového rozváděče budou osazeny v místě odbočení místní cesty z hlavní komunikace. Místní cesta a další pozemky směřující k rodinným domkům jsou ve vlastnictví investora. Vzdálenost bytových rozváděčů od elektroměrového pilíře je 80 m. Napojení bytových rozváděčů bude provedeno kabelovým vedením s dostatečným průřezem s ohledem na úbytek napětí. Je nutno osadit před vstupem kabelového vedení do bytového rozváděče pojistkovou kabelovou skříň?

Otázku podává: Jindřich Mlíka
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 31. 5. 2007
 
 
Facebook Twitter Obchod IN-EL