+

DA-262 Kdo může vydávat osvědčení o způsobilosti v elektrotechnice

OTÁZKA:
Kdo může vydávat osvědčení o způsobilosti v elektrotechnice

Hledám odpověď na otázku, kdo vlastně podle současné legislativy a předpisů může vydávat osvědčení dle stále ještě platné vyhlášky č. 50/1978 Sb. Po prostudování této vyhlášky jsem dospěl k názoru, že zkoušky a přezkoušení dle této vyhlášky provádí zaměstnavatel a také vydává osvědčení. Jak je to ale, když jsou zkoušky nebo přezkoušení prováděny dodavatelsky. Musí mít taková firma nějakou akreditaci, nebo může toto školení provádět a vydávat osvědčení revizní technik s platným osvědčením oprávněním a živnostenským listem pro zajišťování školení?

Otázku podává: M.Daňhel
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 29. 6. 2007
 
 
Facebook Obchod IN-EL