+

AC-099 Ochrana plynových potrubí před bleskem

OTÁZKA:
Ochrana plynových potrubí před bleskem

Prosím o odpověď na dotazy ochrany před následky přímého zásahu blesku u nadzemního potrubí s hořlavými plyny, kapalinami (stáří potrubně kabelového mostu je víc jak 10 let).
Plynové potrubí je instalováno na nejvyšším místě na ocelové konstrukci potrubně kabelového mostu, je s konstrukcí vodivě spojeno a tato konstrukce je každých 100 m uzemněna - spojena přes zkušební svorku s uzemňovací soustavou objektu. Plynové potrubí částečně prochází nad prostory s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů, částečně prostorem bez nebezpečí výbuchu.

1. Je odpovídající provedení ochrany před následky přímého zásahu blesku tím, že je plynové potrubí v ochranném prostoru jímacího zařízení instalovaného na komíně, v ochranném prostoru uzemněných ocelových konstrukčních částí technologie?
2. Jakým způsobem vyřešit ochranu před následky přímého zásahu blesku v místě, kde plynové potrubí není v ochranném prostoru jiného jímacího zařízení ať už nad prostorem BE3N2 a nebo BNV - zřejmě doplnit tyčové jímače. Prosím o konzultaci a vyjádření.

Otázku podává:
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 5. 7. 2007
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL