+

AG-172 Prodlužovací přívody – omezení délky?

OTÁZKA:
Prodlužovací přívody - omezení délky?

Chcem sa spýtať či moja interpretácia dole popísanej veci je správna. Podľa STN 35 4516:2005, čl. 4 je v SR možné použiť vidlice a zásuvky len na menovitý prúd 2,5 A a 16 A; menovité napätie 250 V. Pričom podľa čl. 3 vidlice a zásuvky musia vyhovovať STN IEC 60884-1:2004 a STN IEC 60884-1/A1:2007.
Z horeuvedeného, STN 34 0350, čl. 3531 a STN EN 61242: mi vyplynulo, že všetky 3-vodičové pohyblivé predlžovacie prívody musia byť na 16 A, 250 V a prierez vodiča musia mať nie menší ako 1,5 mm2 alebo 1,0 mm2 pri dĺžke do 2 m.
Maximálna dĺžka 50 m u pohyblivého predlžovacieho prívodu a 60 m u navíjacieho káblového predlžovacieho prívodu.
Totiž v obchodnej sieti je stále možné kúpiť pohyblivé predlžovacie prívody s označením 10 A, max. 10 A, 1 mm2 ap.

Otázku podává: Ľ. Zaťko
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 18. 7. 2007
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL