+

DA-267 Ještě k výrobě rozváděčů (návazně na dotaz DA-185)

OTÁZKA:
Ještě k výrobě rozváděčů (návazně na dotaz DA-185)

Omlouvám se, že opět zasílám dotaz ohledně výroby rozváděčů nn i přesto, že toto téma zde bylo mnohokrát probíráno. Obracím se na Vás proto, že v současné legislativě je mnoho rozporů mezi různými zákony, nařízeními vlády a vyhláškami a jejich změnami.
Konzultoval jsem otázku, kdo může vyrábět rozváděče nn s ITI Praha a s živnostenským úřadem a bylo mi sděleno, cituji: "K výrobě rozváděčů není třeba oprávnění od ITI ve smyslu vyhl. č. 20/79 Sb. Musíte plnit požadavky zákona č. 22/1997 Sb. a příslušného nařízení vlády + harmonizovaných norem.".
To je hezké - takže bych podle tohoto stanoviska mohl rozváděče nn vyrábět na základě živnostenského listu pod názvem: Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, což je živnost řemeslná. Samozřejmě, jen pokud by to byly rozváděče určené ke strojům. Ale je tu problém. A to v tom, jak jsou definována vyhrazená elektrická zařízení. Podle definice ve vyhlášce č. 20/79 Sb. jsou vyhrazená el. zařízení mimo jiné pro výrobu, přeměnu, rozvod a odběr elektrické energie. Takže jsou to naprosto všechna zařízení, která pro svou činnost využívají elektrickou energii. V tom případě i rozváděč nn. Takže podle vyhlášky č. 20/79 Sb. bych musel mít živnost vázanou, a pro tu se už vyžaduje oprávnění od ITI.
Prosím tedy o vysvětlení, co je tedy po právní stránce správně.
Dále jen doplním, že by se se současným stavem legislativy mělo něco dělat, protože orientace je v předpisech, zákonech a vyhláškách hrozná. Jsem elektrikář a ne právník, takže bych se rád věnoval odborné činnosti a ne činnosti právní.

Otázku podává: Jiří Buben
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 27. 7. 2007
 
 
Facebook Obchod IN-EL