+

AC-103 Počty svodů na sousedících objektech

OTÁZKA:
Počty svodů na sousedících objektech

Jak stanovit potřebný počet svodů u objektu přímo sousedícím s jiným objektem?
Konkrétně: jedná se o starší objekt, kde je hromosvod zřízen dle ČSN 34 1390. Je požadována revize hromosvodu na objektu (resp. jeho části), která přímo sousedí s dalšími objekty v rámci bloku (čl. 31 normy). Jedná se o objekt s členitým půdorysem, takže by měl být svod na každých 30 m obvodu objektu (čl. 64b normy). Ideální by bylo v souladu s čl. 31, aby byl hromosvod řešen pro celý blok objektů jako celek a také aby revize byla řešena pro celý blok jako celek. Vzhledem k tomu, že jednotlivé objekty bloku patří různým majitelům, kteří zajišťují revize individuálně, není toto možné.
Jak zohlednit návaznost na sousedící objekty při kontrole potřebného počtu svodů na revidovaném objektu? Dle mého názoru, pokud je sousední objekt v bloku vybaven hromosvodem, hromosvody jsou na střeše propojeny a nejbližší svod na sousedícím objektu bude cca do 15 m od hranice objektů, je možno uvažovat, že část bleskového proudu při zásahu revidovaného objektu bleskem bude odtékat svodem na sousedním objektu, a délku společné hranice do výpočtu obvodu revidovaného objektu nezapočítat. V ostatních případech myslím, že by se započítat měla. Otázkou je, zda se lze spolehnout na svod na sousedním objektu, když není znám stav zemniče tohoto svodu a vzhledem k tomu, že se nachází na pozemku jiného majitele, nelze provést měření jeho zemního odporu.
Prosím o Váš názor.

Otázku podává: Ing. Jan Bešta
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 18. 7. 2007
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL