+

DA-269 Ještě k odborné způsobilosti pro revize spotřebičů (k DA-261 a 263), (nový příspěvek 21. 11. 2007)

OTÁZKA:
Ještě k odborné způsobilosti pro revize spotřebičů (k DA-261 a 263)

Vzhledem k tomu, že došlo Změnou 1 u ČSN 33 1600 a 33 1610 k vyjmutí přílohy ke kvalifikaci osob provádějících tyto kontroly a revize. Hromadí se mnoho protichůdných názorů. Bylo by určitě vhodné vše uvést na pravou míru.
Společnost L. P. ELEKTRO pořádá od září 2007 kurzy a přezkoušení revizních techniků ve spolupráci s ITI Praha v rozsahu E4A, a to právě na základě změn výše uvedených norem.

Dnes se mi dostalo do ruky vyjádření pracovníka SÚIP z něhož cituji:
Vypuštění informativních příloh z norem ČSN 33 1610 a ČSN 33 1600 nic nemění na stanovisku Inspekce práce k problematice kontrol a "revizí" ručního elektrického nářadí a elektrických spotřebičů s pohyblivým přívodem. I nadále platí, že jejich kontroly a "revize" mohou, z pohledu našich inspektorů, provádět pracovníci s kvalifikací podle vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb. § 4 pod dohledem osoby znalé s § 5 a všichni další zaměstnanci s elektrotechnickou kvalifikací od § 5 výše. Je třeba důsledně odlišit tyto tzv. "revize" od vstupních a periodických revizí prováděných revizními techniky s § 9.
Systému inspekce práce jde při kontrolách v praxi zejména o to, aby zaměstnavatelé (provozovatelé) šňůrových elektrických spotřebičů a ručního elektrického nářadí zajistili jejich bezpečný provoz. Na základě hodnocení rizik souvisejících s četností používání a prostředím, ve kterém jsou tato zařízení provozována, sami stanovili termíny, ve kterých považují za nezbytné provedení revizí těchto spotřebičů revizním technikem s kvalifikací podle § 9 vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb. Tento náš přístup, vzhledem k tomu, že termíny provádění revizí revizním technikem nejsou žádným obecně závazným právním předpisem napevno stanoveny, není v rozporu se závaznými předpisy v oblasti bezpečnosti práce.

Velmi mě zajímá, jak tedy dál postupovat nebo očekávat, že vše opět vyřeší "trhové" hospodářství a co elektrikář to jiný názor.

Otázku podává: Lubomír Vůjtěch
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 18. 7. 2007
 
 
Facebook Obchod IN-EL