+

AC-107 Odpor uzemnění staršího hromosvodu

OTÁZKA:
Odpor uzemnění staršího hromosvodu

Chtěl bych se zeptat na Váš názor na můj níže uvedený problém při revizi hromosvodu.
Hromosvod na rodinném domku má dva svody, jeden svod má hodnotu uzemnění asi 70 ohmů, druhý 65 ohmů. Jako zemničů je použito zemnících desek s plochou 0,5 m2. (Uzemnění každého svodu tvoří vždy jedna deska). V dané lokalitě kde rodinný domek stojí, je vysoká rezistivita půdy - v podstatě se jedná o štěrkoviště.

Můj dotaz zní:
1. Je nutno dále snižovat odpor zemničů i když je předem jasné, že hodnota dle ČSN 34 1390 do 15 ohmů bude stěží dosažena?
2. Lze za daných podmínek napsat do revizní zprávy že hromosvod je schopen bezpečného provozu bez dalších připomínek?
Pro úplnost dodávám, že hromosvod není spojen s žádným elektrickým zařízením.

Otázku podává: J. Hurta
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 6. 9. 2007
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL