+

DA-276 Oprava, výměna nebo rekonstrukce strojních zařízení – právní aspekty

OTÁZKA:
Oprava, výměna nebo rekonstrukce strojních zařízení - právní aspekty

V současné době živě diskutujeme na téma rekonstrukce a současně platné normy.

OBECNĚ:
Strojní zařízení, na kterém je provedena rekonstrukce, musí po rekonstrukci odpovídat současně platným normám a předpisům. Na rozdíl od opravy, kdy po jejím provedení je zařízení dále provozovatelné, i když neodpovídá současným normám, odpovídá normám platným v době vzniku zařízení. Nutnou podmínkou ale je, že zařízení svou funkcí není nebezpečné pro obsluhu.

KONKRÉTNÍ PŘÍKLAD:
Pro zajištění bezpečnosti provozu mostního jeřábu 16 t v jeho konkrétních podmínkách provozu budou vyměněny motory pojezdu mostu a kočky za nové motory s vyvedenou hřídelí. Na tuto hřídel bude instalována havarijní brzda, která po výpadku zabrzdí pohyby mostu a kočky jeřábu (provozní brzdy jeřábu tuto možnost spolehlivě nezajišťují).
Jedná se o rekonstrukci jeřábu v tomto případě?
Když ano, je nebo není nutno uvést celé strojní zařízení do souladu se současně platnými normami (nulová poloha ovládačů, přetěžovací zařízení, ovládací obvody mimo silovinu - nyní RUK pro přímé spouštění motorů) atd.?

Otázku podává: Ing. Jindřich Bielesz
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 23. 10. 2007
 
 
Facebook Obchod IN-EL