+

DA-281 Dodání průvodní dokumentace ke stroji

OTÁZKA:
Dodání průvodní dokumentace ke stroji

Rád bych se zeptal na požadavky článku 6.5.1 normy ČSN EN ISO 12100-2, který stanovuje požadavky na průvodní dokumentaci zařízení. Firma, která dodává zařízení, by měla uvést v průvodní dokumentaci, dle tohoto článku normy, informace pro seřizování a nastavování zařízení, pokyny pro identifikaci a odstranění závad, instrukce týkající se činností při údržbě atd. Přesto se nám stává, že některé firmy nám odmítají dát téměř jakékoliv informace a odkazují se na to, že tyto činnosti mohou vykonávat pouze ony a nabízejí svůj pravidelný servis.
Máme nějakou možnost, jak je donutit aby nám tyto informace poskytly?
Tuto normu mají uvedenou ve svém ES Prohlášení o shodě.

Otázku podává: Tomáš Furmánek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 26. 11. 2007
 
 
Facebook Obchod IN-EL