+

AG-184 Orientace kontaktů vidlic a zásuvek

OTÁZKA:
Orientace kontaktů vidlic a zásuvek

Chcem sa ešte raz vrátiť k polarizovanému systému zásuviek v SR aj ČR. Vyprovokoval ma k tomu smrteľný úraz, ktorý sa stal u nás. "Správna" zásuvka, pripojenie dvoch "správnych predlžovačiek" a k tomu čerpadlo na vodu spravili svoje.
U nás obdobne ako u Vás platí ČSN 33 2180, ktorá ako i Vy píšete v čl. 6.2.2 hovorí o správnom pripojení zásuvky (vľavo fáza).
Nenašiel som STN normu, kde by bolo napísané ako má byť správne pripojená vidlica.
Na internete som však našiel starú IEC/TR 60083 z roku 1997. V SR neplatí. Prekvapilo ma, že pre SR a ČR je predpísaná poloha PE, napriek tomu, že v tom čase už platila ČSN 33 2180! Napr. Dánsko, Švajčiarsko a Anglicko tu majú priamo stanovené L, N a PE.

Moje otázky?
Platí IEC 600083 v ČR?
Prečo sa neurčí priamo do IEC polarita, tak ako spomínané krajiny, a tým to bude jasné pre všetkých výrobcov aj dovozcov, hlavne z Poľska a Číny? . . . a nebolo by zbytočne okolo toho toľko rečí a možno aj menej smrteľných úrazov.
Čo tomu bráni - nejaká direktíva z Európy (veď, ako píšete 2006/95/ES hovorí o bezpečnosti)?
S hore uvedeným problémom súvisí moja ďalšia skúsenosť, ako sa šikovne vyhne dovozca "správnym" upozornením zodpovednosti a spotrebiteľ nech si poradí ako vie (a keď ho zabije, je to len jeho problém).
V návode k ohrievaciemu telesu je napísané:
"Pred prvým použitím skontrolujte správne zapojenie vidlice" (zrejme kvôli použitému jednopólovému vypínaču) a kúsok ďalej sa píše:
"... zásah do vnútorných častí spotrebiča musí vykonať kvalifikovaná osoba". Moje otázky:
Aké je správne zapojenie vidlice na svorkovnicu, keď v dome je PEN rozvod a ohrievač je zavesený na stene a pripojený cez predlžovačku s fázou vpravo? Nemám záruku, že aj keď "donútim" zákazníka použiť predlžovačku s fázou vľavo, že o rok nepoužije tú, z fázou vpravo.
Môže mať ohrievač jednopólový vypínač?
Hovorí nejaká norma/zákon o pravidelných revíziách v domácnostiach?

Otázku podává: Ľ. Zaťko
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 7. 12. 2007
 
 
Facebook Twitter Obchod IN-EL