+

DA-286 Kontrola způsobu provádění revizí a revizních zpráv

OTÁZKA:
Kontrola způsobu provádění revizí a revizních zpráv

V dotazu DA-178 je podrobně popsaná činnost OIP a ITI.
Která z těchto institucí má ve své pravomoci prověřovat způsob provádění revizí v praxi a dále kontrolu kvality zpracovaných revizních zpráv? Např. zda je při revizi dodržovaný postup a náplň daná normou ČSN 33 2000-6-61?
(Nemám tímto na mysli kontrolu revizních zpráv u zkoušek pořádaných ITI.)

Otázku podává: J. Jonáš
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 19. 12. 2007
 
 
Facebook Obchod IN-EL