+

AG-185 Trvalé sepnutí schodišťového osvětlení

OTÁZKA:
Trvalé sepnutí schodišťového osvětlení

Prosím o informaci, zda víte, jak bude v novelizované ČSN 33 2130 řešena problematika trvalého sepnutí schodišťového osvětlení. Ve stávající ČSN 33 2130 v článku 2.6.3 je uvedeno, že je-li osvětlení ovládáno samočinnými schodišťovými spínači, musí být možnost zapnout trvale osvětlení, např. vypínači nebo přepínači. V době vzniku normy (1983) byla současná pohybová čidla s infračerveným zářením utopií, takže trvat v roce 2008 na uplatnění trvalého spínání pomocí otočného přepínače v systému spínání pomocí schodišťového automatu SA10 či UBNK2 je v době pohybových čidel poněkud zastaralé.
Stojím před otázkou, jak úsporněji řešit provoz osvětlení schodišť starých panelových domů, s možností využít stávajících rozvodů AYKYL 2B × 2,5 pod omítkou. Stávající instalace neumožňuje využít instalační trubky či dutiny mezi rozváděči.
Současná instalace: Objekt s 1. PP a 1. až 5. NP v každém patře 1 svítidlo, instalované uprostřed podesty. Osvětlení ovládáno automatem UBKN2 (dříve SA10) + otočný přepínač „noc-polonoc“.
Uvažovaná instalace: Zrušit schodišťový automat a instalovat u každého svítidla stropní automatický spínač tak, aby rozsvícené svítidlo mělo nastavenou časovou prodlevu do doby, než procházející osobu zachytí senzor dalšího svítidla podlaží nad či pod ve směru chůze.

Otázku podává: Vladimír Trčka
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 23. 1. 2008
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL