+

AC-115 Ochrana rodinného domu s anténou před bleskem (nový příspěvek 21.10.2008)

OTÁZKA:
Ochrana rodinného domu s anténou před bleskem

Klasický 2.NP rodinný domek (není v ochranném pásmu žádného jímače, ale v rodinné zástavbě) s cca půdorysnými rozměry 9 x 12 m. Má sedlovou dřevěnou trámovou konstrukci střechy s plechovou krytinou (FeZn tl. 0,8 mm). Úhel sklonu střechy je 45° a celková výška stavby je 10 m.
Jaké je správné provedeni hromosvodu (plechová krytina) u tohoto objektu?
A dále, zejména uprostřed střechy je osazen ocelový anténní stožár výše 3 m nad krytinou. Jak se má tento stožár uzemnit nebo spojit či nespojit s hromosvodovou soustavou?
Nebo se musí uplatnit ještě další ochranná opatřeni? Ze svoji staré praxe a ČSN 34 1390, resp. ČSN 38 2420 (dnes sice neplatné, ale dobré) jsem prostě spojil ocelový stožár ve spodní části nad krytinou s jímacím vedením a bylo to.

Otázku podává: Ing. Petr Studnička
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 23. 1. 2008
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL