+

AC-116 Ochrana datových vedení napínaných mezi budovami před bleskem

OTÁZKA:
Ochrana datových vedení napínaných mezi budovami před bleskem

Mám dotaz ohledně rozšířeného nešvaru, kdy poskytovatelé internetu napínají mezi budovami ocelová nosná lanka, po kterých vedou datové kabely. Tato ocelová lanka jsou vystavena přímému zásahu bleskem, nejsou v ochranném poli budovy, navíc datové kabely nedodržují žádné vzdálenosti v soubězích a křižování.
Přitom se vyskytují dvě varianty tohoto provedení:
a) ocelové lano není propojeno na jímacím vedením,
b) ocelové lano je propojeno s jímacím vedením.
Jaký je názor na tento stav a jakým článkům ČSN 34 1390 a ČSN EN 62305 to odporuje?

Otázku podává: Libor Abrešek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 4. 3. 2008
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL