+

AG-191 Omezovače přepětí v sítích vn

Moja otázka znie, či je vhodné pre vonkajšie vedenie vn použiť na ochranu elektrických zariadení (distribučné trafa, káblové vedenia a ďalšie elektrické prístroje) obmedzovač prepätia s trvalým prevádzkovým napätím Uc = 25 kV, pričom výrobcovia - dodávatelia štandardne ponúkajú obmedzovače prepätia s Uc = 24 kV, s ktorými mame dobre prevádzkové skúsenosti.
Pýtam sa to hlavne preto, že či prípadným nasadením takýchto obmedzovačov prepätia na vedenia vn nehrozia nejaké rizika pre elektrické zariadenia (napr. znížená životnosť, zvýšená poruchovosť ), ktoré majú dane obmedzovače chrániť pred účinkami hlavne spínacích prepätí. Pri atmosferickom prepätí je jedno či Uc = 24 alebo 25 kV.
Zároveň by ma zaujímalo, či to ma nejaký priamy prípadne nepriamy súvis s najvyšším napätím pre zariadenie, ktoré podľa STN 33 0120:2002 - „Normalizované napätia IEC“ má pre menovité napätie siete 22 kV hodnotu 24 kV.
Dovolil by som si ešte doplniť svoju pôvodnú otázku o jedno vysvetlenie a to, že či je správne používať termín zvodiče alebo obmedzovače prepätia (pre vonkajšie vedenia nn, vn a stanice vvn).
Ivan Homol

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 11. 4. 2008
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL