+

AC-118 K otázce souběhu a křižování anténních vedení s hromosvody

OTÁZKA:
K otázce souběhu a křižování anténních vedení s hromosvody

Při prohlídce hromosvodu před prováděním revize na ploché střeše bytového domu jsem zjistil střechu posázenou satelitními parabolami. Satelitní parabolu osazenou na vnější straně "výtahového domečku" pod ochranným úhlem tyčového jímače na domečku považuji za správný. Problém je umístění satelitních antén na komínech, které nejsou vybaveny pomocným jímačem. Vzhledem k novým normám, preferujícím nejen vůči anténám oddálený hromosvod, by měla být tímto způsobem zajišťována ochrana před bleskem.

1. Domnívám se, že montážní organizace satelitních antén by měla zajistit doplnění pomocného jímače na komín a jeho připojení na hromosvodnou soustavu.
2. Dále jsem byl šokován vedením koaxiálních kabelů z parabolické antény připáskované k vodiči mřížové soustavy na střeše a jeho dalšího těsného souběhu svodu ze střechy 3podlažního domu až do přízemí a oknem (dírou v rámu) do bytu. Domnívám se, že souběh koaxiálního vedení s hromosvodní soustavou je nepřípustný a že by uživatel měl být písemně upozorněn na nutnost odstranit takovéto vedení, neb neohrožuje pouze sebe, ale především celý dům v majetku bytového družstva.
3. Neuvěřitelné je uložení vedení na ploché střeše volně pohozené na střeše, vlající volně přes komíny, výtahové domky a komíny, sem tam přivázané ke komínu nebo k hromosvodu.

Otázku podává: Pavlásek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 2. 5. 2008
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL