+

DA-308 Práce na kabelových vedeních

OTÁZKA:
Práce na kabelových vedeních

Firma plánuje opravu starých korodujúcich káblových nosných konštrukcií v káblovom kanále zabezpečiť dodávateľsky. Káblový kanál má z väčšej časti typizované rozmery 1 200 x 2 100 mm (š × v) - teda je priechodný, dva kratšie úseky sú prielezné. Na káblových roštoch sú uložené káble dátové, káble nn, ale aj káble s napätím 22 kV.
Do výberového konania boli zaradené firmy, ktoré majú oprávnenie na zámočnícku činnosť a jedna, ktorá má oprávnenie aj na práce na VTZ elektrických do 1 000 V. Všetky káble musia byť počas opravy pod napätím.

Môže vôbec dodávateľská firma s takouto kvalifikáciou vykonať opravu?
Podotýkam, že objednávateľ má kvalifikovaných elektrikárov, ktorí môžu vykonávať dozor, ale vzhľadom na manipulačný priestor, ktorý je v kanále, to považujem za nebezpečné, pretože dozor nebude mať dostatočný prehľad o vykonávanej činnosti, keď mu v obmedzenom priestore budú pracovať min. traja ďalší pracovníci (STN 34 3100, čl. 2.18 - práca pod dozorom: práca, ktorá sa vykonáva za trvalej prítomnosti osoby, ktorá je poverená dozorom a ktorá je zodpovedná za dodržiavanie bezpečnostných ustanovení). Ja si myslím, že na takúto prácu by mala byť vybratá firma s oprávnením na práce na VTZ elektrických v rozsahu napätia min. do 22 kV - a teda s vlastným pracovníkom s príslušným osvedčením elektro, na ktorého by bol vystavený príkaz B a ktorý by zodpovedal za bezpečné vykonanie opravy.

Otázku podává: Viliam Procházka
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 20. 6. 2008
 
 
Facebook Obchod IN-EL